Treningi

Grafik, opłaty i regulamin WKS w roku szkolnym 2022/2023 r.

Terminy zajęć:

 • INSTINCTIVE SWIMMING – Basen POSiR Winogrady
 • WKS TERMY
 • TEREN I LASERY
 • SALA – zajęcia ogólnorozwojowe, koordynacyjne oraz elementy gimnastyki sportowej,
 • raz w miesiącu przprowadzamy w formie zabawy sprawdzian/ rywalizację 3×50″ (pływanie, bieg i strzelanie) – wyniki na stronie wkspoznan.pl/

Opłaty:

 1. Składka roczna 250,00 PLN.  Jest to opłata jednorazowa na rok, która obejmuje przede wszystkim obowiązkowe ubezpieczenie NNW, koszty administaracyjne, opłaty do WOZP, PZP , PZTri itp. płatność do 20.12.2022 r.
 2. Opłata za zajęcia ryczałt – płatne co miesiąc do 10-go każdego miesiąca w okresie wrzesień -grudzień 2022 r. oraz styczeń – czerwiec 2023 r.

A) Inswim – zajęcia na basenie POSiR Winogrady – 600,00 za okres wrzesień-grudzień 2022 r. Kwota jest ryczałtowa, płatna jednorazowo i nie podlega umniejszeniu.

B) Zajęcia WKS Termy (salka i basen)

C) Zajęcia w terenie i na sali: m.in. z dwuboju (odmiana biathlonu letniego), zajęcia zaadaptowane do naszych potrzeb i możliwości. Zajęcia z użyciem broni laserowej. Zaqjęcia o charakterze ogólnorozwojowym i koordynacyjnym.

3. Wprowadzona została opłata jednorazowa za zajęcia w wysokości 80,00/zajęcia (w układzie sala i basen) 120,00/zajęcia (sala i 2 godz. basenu) – w przypadku brak opłaty ryczałtowej, za każde zajęcia i obowiązuje do końca sezonu oraz w przypadku braku opłaty rocznej, chyba, że zobowiązania wobec klubu zostaną uregulowane!!!

Zwolnienie z opłaty ryczałtowej tylko w przypadkach losowych (złamania, choroby przewlekłe – poświadczone zaświadczeniem lekarskim)

Dokumenty:

do pobrania i wypełnienia można znaleźć tutaj

 • regulamin WKS 2021_22aktualny !!!
 • deklaracja
 • oświadczenie
 • zaświadczenie lekarskie
 • zgoda na wyjazd sportowy/ zawody sportowe