Dokumenty Klubowe

Dokumenty obozowe lato 2020 r. do pobrania i dostarczenia w dniu wyjazdu w teczce z imieniem i nazwiskiem dziecka/uczestnika.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia, które należy dostarczyć trenerowi lub wysłać na adres Klubu

1.regulamin WKS – w zakąłdce treningi

2.deklaracja_wks

3.oswiadczenie_wks

4.zaswiadczenie lekarskie

5.zgoda na wyjazd sportowy/zawody – nie dotyczy obozów !!!(zaznaczamy dany rok szkolny lub kalendarzowy)

6.karta_uczestnika_obozu

Nazwa i nr konta

Wielkopolski Klub Sportowy

Pekao SA

nr 89 1240 6595 1111 0010 2460 0911