Treningi

Grafik, opłaty i regulamin WKS w roku szkolnym 2022/2023 r.

Terminy zajęć:

INSTINCTIVE SWIMMING – Basen POSiR Winogrady

 • Piątek 17.30-18.15 i sobota 14.30-15.15

WKS TERMY

 • Piatek 18.00-18.45 sala i 18.45-19.30 oraz 19.30-20.15 basen
 • Sobota 11.00-11.45 teren oraz 12.00-12.45 i 12.45-13.30 basen
 • SALA – zajęcia ogólnorozwojowe, koordynacyjne oraz elementy gimnastyki sportowej
 • TEREN 

Sobota 11.00-11.45 – trening w zależności od warunkow atmosferycznych, trening może zostać odwołany w przypadku bardzo złych warunków!!!

 • raz w miesiącu przprowadzamy w formie zabawy sprawdzian/ rywalizację 3×50″ (pływanie, bieg i strzelanie) – wyniki na stronie wkspoznan.pl/

Opłaty:

Składka roczna.

Jest to opłata jednorazowa na rok, która obejmuje przede wszystkim obowiązkowe ubezpieczenie NNW, koszty administaracyjne, opłaty do WOZP, PZP , PZTri itp.

  • za 2022 r. dla nowych czlonków 100,00 (od września 2022 r.) – płatne do 30.09.2022 r.
  • za 2023 r. 250,00 dla wszystkich czlonków – płatne do 20.12.2022 r

Za zajęcia

 • ryczałt – płatne co miesiąc do 10-go każdego miesiąca w okresie wrzesień -grudzień 2022 r. oraz styczeń – czerwiec 2023 r.

A) Inswim – zajęcia na basenie POSiR Winogrady 200,00/m-c

Kwota jest ryczałtowa, płatna jednorazowo i nie podlega umniejszeniu.

B) Zajęcia WKS Termy (salka lub teren i basen)

 • Piątek sala i 1 godz. basen 200,00
 • Piątek sala i 2 godz. basen 300,00
 • Sobota 1 godz. basen 150,00
 • Sobota 2 godz. basen 200,00 – tylko grupa zaawansowana – 4 style!!! – o dołaczeniu do grupy decyduje trener
 • piątek i sobota – 400,00tylko grupa zaawansowana – 4 style!!! – o dołaczeniu do grupy decyduje trener

C) Zajęcia w terenie: m.in. z dwuboju (odmiana biathlonu letniego), zajęcia zaadaptowane do naszych potrzeb i możliwości. Zajęcia z użyciem broni laserowej. Zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym i koordynacyjnym.

Opłata jednorazowa za zajęcia w wysokości 80,00/zajęcia (w układzie sala i basen) 120,00/zajęcia (sala i 2 godz. basenu) – w przypadku brak opłaty ryczałtowej, za każde zajęcia i obowiązuje do końca sezonu oraz w przypadku braku opłaty rocznej, chyba, że zobowiązania wobec klubu zostaną uregulowane!!!

Zwolnienie z opłaty ryczałtowej tylko w przypadkach losowych (złamania, choroby przewlekłe – poświadczone zaświadczeniem lekarskim)

Dokumenty:

do pobrania i wypełnienia można znaleźć tutaj

 • regulamin WKS 2022_23aktualny !!!
 • deklaracja
 • oświadczenie
 • zaświadczenie lekarskie
 • zgoda na wyjazd sportowy/ zawody sportowe