Menu

Treningi

Grafik, opłaty i regulamin WKS w roku szkolnym 2023/2024 r.

Startujemy w piątek 15.09.2023 r.

Terminy i miejsce zajęć:

INSTINCTIVE SWIMMING

 • Piątek 18.00-18.45 sala i 18.45-19.30 basen Termy
 • Sobota 12.00-12.45 basen Termy

WKS TERMYMALTAŃSKIE

 • Piatek 18.00-18.45 sala i 18.45-19.30 oraz 19.30-20.15 basen (dodatkowa opłata).
 • Sobota 11.00-11.45 teren oraz 12.00-12.45 i 12.45-13.30 basen (dodatkowa oplata)
 • SALA – zajęcia ogólnorozwojowe, koordynacyjne oraz elementy gimnastyki sportowej.
 • TEREN – Zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym i koordynacyjnym. Zabawy biegowe oraz elementy pracy z własnym cieżarem ciała.
 • Biathlon letni i dwubój – zajęcia zaadaptowane do naszych potrzeb i możliwości. Zajęcia z użyciem broni laserowej krótkiej (pięciobój nowoczesny) i długiej (biathlon letni.

Sobota 11.00-11.45 – trening w terenie może zostać odwołany w przypadku bardzo złych warunków lub innych zdarzeń info na grupie!!!

 • raz w miesiącu przprowadzamy w formie zabawy sprawdzian/ rywalizację 3×50″ (pływanie, bieg i strzelanie) – wyniki na stronie

Opłaty:

Składka roczna.

Jest to opłata jednorazowa na rok, która obejmuje przede wszystkim obowiązkowe ubezpieczenie NNW, koszty administaracyjne, opłaty do WOZP, PZP , PZTri, PZPNow, PZB itp. Osoby, ktore nie mają opłaconej skąłdki rocznej nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach!!!

  • za 2023 r. dla nowych czlonków 100,00 (od września 2023 r.) – płatne do 30.09.2023 r.
  • za 2024 r. 250,00 dla wszystkich członków – płatne do 20.12.2024 r

Za zajęcia!!!

 • ryczałt – płatne co miesiąc do 10-go każdego miesiąca w okresie wrzesień -grudzień 2023 r. oraz styczeń – czerwiec 2024 r. Opłata jest stała i nie zależy od ilości zajęć w miesiącu oraz nie podlega umniejszeniu ani zwolnieniu.

A) Inswim i WKS 200,00/m-c – nie zależnie od ilości zajęć w miesiącu

 • Piatek 18.45-19.30 i sobota 12.00-12.45

B) Zajęcia WKS Termy (dodatkowa godz.) – tylko w połączeniu z godzinami wcześniejszymi i dla zaawansowanych zawodników – 4 style pływackie i zaliczenie 200m stylem zmiennym u trenera prowadzacego.

 • Piątek 19.30-20.15 100,00/m-c
 • Sobota 12.45-13.30 100,00/m-c
 • Piątek 19.30-20.15 i sobota 12.45-13.30 150,00/m-c

C) Zajęcia na sali i w terenie – bez oplat dodatkowych, tylko dla zawodników WKS!!!

D) Biathlon letni (bieg i strzelanie broń długa) i dwubój (bieg i strzelanie broń krotka) miejsce spotkań i treningów podane zostanie wkrótce.

Dokumenty:

do pobrania i wypełnienia można znaleźć tutaj

 • regulamin WKS 2023_24aktualny !!!
 • deklaracja
 • oświadczenie
 • zaświadczenie lekarskie
 • zgoda na wyjazd sportowy/ zawody sportowe