Treningi

Grafik, opłaty i regulamin WKS w roku szkolnym 2021/2022 r.

Terminy zajęć:

  • Piątek 18.00-18.45 sala oraz 18.45-19.30 basen plus 19.30-20.15 basen
  • Sobota 11.15-12.00 – sala oraz 12.00-12.45 – basen plus 12.45-13.30 basen

Opłaty:

1.Składka roczna dla aktualnych członków klubu 200,00 i 250,00 dla nowych członków klubu – jest to opłata jednorazowa na rok, która obejmuje przede wszystkim obowiązkowe ubezpieczenie NNW, koszty administaracyjne, opłaty do WOZP, PZP , PZTri itp. płatność do 20.12.2021 r.

2.Opłata za zajęcia ryczałt – płatne co miesiąc do 10-go każdego miesiąca w okresie wrzesień -grudzień 2021 r. oraz styczeń – czerwiec 2022 r.

• Wariant A – 1 70,00/m-c piątek lub sobota 45min sala + 45min basen
• Wariant B – 200,00/m-c piątek lub sobota 45min sala + 90 min basen
• Wariant C – 300,00/m-c piątek i sobota 45min sala 45min basen
• Wariant D – 370,00/m-c piątek i sobota 45min sala 90 min basen

3.Wprowadzona została opłata jednorazowa za zajęcia w wysokości 80,00/zajęcia (w układzie sala i basen) 120,00/zajęcia (sala i 2 godz. basenu) – w przypadku brak opłaty ryczałtowej, za każde zajęcia i obowiązuje do końca sezonu oraz w przypadku braku opłaty rocznej, chyba, że zobowiązania wobec klubu zostaną uregulowane!!!

Zwolnienie z opłaty ryczałtowej tylko w przypadkach losowych (złamania, choroby przewlekłe – poświadczone zaświadczeniem lekarskim)

 

Dokumenty:

do pobrania i wypełnienia można znaleźć tutaj

  • regulamin WKS 2021_22aktualny !!!
  • deklaracja
  • oświadczenie
  • zaświadczenie lekarskie
  • zgoda na wyjazd sportowy/ zawody sportowe