Nowy sezon – zaczynamy :)

Zaczynamy nowy sezon 2019/20.

Pierwsze zajęcia startują 13 września 2019 r. – piątek oraz 14 września 2019 r. sobota. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia na zajęcia na adres mailowy: krakowiak98@interia.pl – ilość miejsc ograniuczona !!!

Godziny zajęć:

  • Piątek 17.15-18.00 sala i 18.00-18.45 basen
  • Piątek 18.45-19.15 sala i 119.15-20.00 basen – grupa bardzo mocna, wymagane 4 style, 200 m zmiennym poniżej 4 minut, 10 x 100 m kraul start w 2 min 30 sek – każde powtórzenie poniżej 2 min. Osoby, które nie spełniają w/w kryteriów nie będą przyjęte do grupy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt tel. 509 717 697
  • Sobota 11.15-12.00 – sala i 12.00-12.45 basen – 3 grupy zaawansowania, podział wg umiejętności technicznych !!!
  • Sobota 12.45-13.30 – basen – zajęcia dodatkowe 🙂 – grupa zainteresowanych dodatkową godziną

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

W piątek na godz. 18.45-20.15 BRAK MIEJSC !!!!

W soboty BRAK MIEJSC !!!

Nie przyjmujemy już zgłoszeń !!!

Opłaty:

1.Opłata roczna 50,00 – jednorazowa płatne do końca września 2019 r. – dla nowych klubowiczów!!!

2.Opłata za zajęcia (cena za zajęcia piątek lub sobota) ryczałt 100,00/m-c – płatne co miesiąc do 10-go każdego miesiąca w okresie wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019 r.

Sobota godzina dodatkowa 12.45-13.30– dodatkowa opłata 50,00/miesiąc – płatne jednorazowo 200,00/os do 30 września 2019 r. – ilość miejsc ograniczona !!!

Zwolnienie z opłaty ryczałtowej tylko w przypadkach losowych (złamania, choroby przewlekłe – poświadczone zaświadczeniem lekarskim).