Menu

Zajęcia na Termach i INSWIM na Winogradach

Przypominamy, że spotykamy się: WKS Termy piątek 13.01.2023 r. o godz. 18.00-19.30 (20.15) oraz sobota 14.01.2023 r. godz. 12.00-12.45 (13.30). Oraz Winogrady INSwim piątek 13.01.2023 r. godz. 17.30-18.15 i sobota 14.01.2023 r. godz. 14.30-15.15.

Przerwa od zajęc przypada na okres ferii tj. 27.01-12.02.2023 r. W związku z przerwą opłata za luty wynosi również 1/2 kwoty!!!

Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w zajęciach WKS Termy jest 1. opłacenie składki rocznej 250,00 2. opłacenie składki ryczałtowej za m-c. W innym przypadku uczestnik (opiekun prawny) płaci jak za zajęcia komercyjne a kwota za trening wynosi 80-120,00 PLN !!!

Opłata za INSwim zgodnie z ustaleniami. Raty. Poniżej terminy zajęć INSWIM na Winogradach.