Menu

Szczęśliwego Nowego Roku 2023

Niechaj strzelają korki szampana, niechaj zabawa trwa do rana.

Witajmy rok nowy szczęśliwi, uśmiechnięci do siebie, życzliwi.

Pełni nadziei, wiary i miłości, że rok 2023 będzie rokiem radości!