Zapraszamy na obóz zimowy :)

DUSZNIKI ZDROJ

15-26.02.2021 R. – Dom Wczasów Dziecięcych Green Rest

Obóz pływacko – narciarski (narty biegowe) 🙂

Ramowy program:

 • zajęcia ogólnorozwojowe – elementy gimnastyki sportowej
 • zajęcia z elementami dwuboju i trójboju siłowego – prowadzone przez Młodego
 • narty biegowe
 • trening pływacki z elementami technicznymi
 • zajęcia na sali i w terenie – gry zespołowe  i zabawy ruchowe
 • konkursy sportowe – biathlon, aquathlon w wersji zimowej 🙂
 • strzelanie wiatrówki
 • ognisko, karaoke, dyskoteka
 • inne wg możliwości i zaleceń w związku z COVID-19

Wpłaty:

 • Do 30.11.2020 r. 500,00 – gwarancja miejsca !!!
 • Do 15.01.2021  r. – 700,00
 • Do 10.02.2021 r. – 500,00

Zgłoszenia :

 • SMS na nr tel 509 717 697 lub mailowo – imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

Informacji udziela :

 • Elżbieta Krakowiak tel. 509 717 697

Kadra obozowa :

 • Elżbieta Krakowiak
 • Waldemar Krakowiak
 • Jakub Sterczyński
 • Marcin Chojnacki

Przewoźnik i kierowca:

 • Firma Transkom i kierowca Paweł 🙂

Wpłaty na konto klubu

Wielkopolski Klub Sportowy

Pekao SA

nr 89 1240 6595 1111 0010 2460 0911