Zajęcia 2020 r.

Zaczynamy już 3.01.2020 r. – piątek i 4.01.20202 r. – sobota.

Kilka zmian !!!

W 2020 r. nie mamy dofinansowania z UM Poznania!!!

Zmianie ulegają opłaty za zajęcia!!!

W luty opłata wynosi 80,00/m-c!!!

Przerwa w okresie ferii !!!

Dni i godziny zajęć bez zmian tj.

  • Piątek godz. 17.15-18.45 – grupa zaawansowana
  • Piątek godz. 18.45-20.15 – grupa wymagająca, bardzo wysoki poziom zaawansowania !!! – w tej  grupie uczestniczą tylko osoby sprawdzone i zakwalifikowane przez trenerów!!!
  • Sobota 11.15-12.45 – 2 poziomy zaawansowania
  • Sobota 12.45-13.30 – godz. dodatkowa dla chętnych w wodzie 🙂

Opłaty:

  • Składka roczna jednorazowa płatna do 31.01.2020 r. 150,00
  • Opłata ryczałtowa za zajęcia wybrany dzień i godz. 150,00/m-c
  • Sobota godz. dodatkowa 12.45-13.30  ryczałt 50,00/m-c
  • Opłaty ryczałtowe płatne do 10-go każdego miesiąca
  • Wprowadzona została opłata jednorazowa za zajęcia w wysokości 80,00/zajęcia – w przypadku brak opłaty ryczałtowej, za każde zajęcia !!!

regulamin WKS 2020 – prosimy się zapoznać, wydrukować i podpisany regulamin przynieść na zajęcia.