Składka roczna 2018

Przypominamy wszystkim o obowiązku opłacania klubowej składki rocznej.

Informujemy jednocześnie, że opłaty miesięczne są w systemie ryczałtowym. Kwota nie podlega umniejszeniu.

Termin opłacania składki rocznej minął w marcu a jeszcze nie wszyscy dopełnili obowiązku a opłaty miesięczne dokonywać należy najpóźniej do 10-go każdego miesiąca.

regulamin WKS 2018

Zarząd Klubu.